Niets raakt ons zo diep als de dood van een dierbare.
Dan komt er zoveel op je af,
moet er zoveel worden geregeld
en in korte tijd heel veel beslissingen worden genomen.

Als afscheidsbegeleider kan ik u bijstaan om tot een persoonlijke afscheidsdienst te komen, passend bij uw achtergrond en wensen.
Dit komt tijdens een gesprek met de nabestaanden ruimschoots aan de orde.
Wat heeft uw dierbare betekent in het leven?
Als duidelijk is wat de overledene heeft betekent in het leven kunnen we gerichter tot een vorm komen die passend is en recht doet aan de overledene.
Het levensverhaal kan ondersteunt worden door een persoonlijk symbool en of ritueel.
Samen met u kijken we wat nodig is voor de afscheidsceremonie.
Hierbij kan ik een rol op de achtergrond vervullen door het geven van advies.
Of meer op de voorgrond als spreker en\of ceremoniebegeleider.

Omdat ieder mens uniek is zal geen levensverhaal hetzelfde zijn.

Ank
Ank Speelziek - Baarslag
 • Afscheidsbegeleider
 • Funerair spreekster
 • Ritueel begeleidster
 • Lerares Levensbeschouwing

 • Donata betekent: Geven

  Donata betekent gift na een overlijden, maar ook tweezijdig geven.
  Omdat ieder mens uniek is zal geen levensverhaal hetzelfde zijn.
  Ieder mens is anders leeft op zijn eigen manier.
  Hoe kunnen we dit tot uitdrukking brengen bij het laatste afscheid?
  De kunst van afscheid nemen is de opmaat naar een nieuw begin zonder die ander die zon belangrijke plaats in je leven heeft gehad.

  Ank Speelziek - telefoon:mobiel 06 28370195 webmaster: senga@donata-afscheid.nl