Overlijden

Bij het overlijden van een dierbaar persoon komt veel kijken.
De uitvaartbegeleider zorgt voor de zakelijke dingen die moeten gebeuren;
de verzorging en het vervoer van de overledene,
de kist,
afspraken met de kerk,
begraafplaats of crematorium,
het drukwerk etc.
Het inhoudelijke, persoonlijke deel van de uitvaart kan ik voor u verzorgen.
Als afscheid- en ritueelbegeleidster ben ik er juist voor de nabestaanden.
Samen met u maak ik het het afscheid zo persoonlijk mogelijk.


Bij afscheid horen tranen, maar dat maakt het afscheid nog mooier.....


Afscheid
Hoe geven we iedereen ruimte om met hun verdriet om te gaan, bv. met symbolen of rituelen?
Het woord ritueel schrikt veel mensen af maar een ritueel geeft herkenning,
vertrouwen, het doet je terugdenken aan de overledene, het helpt in het rouwproces.
Als woorden niet genoeg zijn kan het helpen een bepaald ritueel uit te voeren.
Iets doen helpt vaak meer dan woorden.
Je kunt denken aan het aansteken van een kaars,
het maken van een herinneringsboom etc.

Ook voor nazorg kunt u op mij rekenen.
Bij voorbeeld tijdens het plaatsen van de grafsteen,
het plaatsen van de urn of het verstrooien van de as.
Ook hier kan een woord van herdenken helpen in het rouwproces.
Ritueel

Ik kan meer doen dan alleen spreken tijdens de uitvaart.
Ik kan een levensverhaal schrijven en indien gewenst kan ik helpen bij het uitzoeken van passende teksten,
muziek, beeldmateriaal of rituelen.
Ik neem rustig te tijd om te luisteren,
te voelen wat nodig is.
Ik probeer orde te scheppen in de verwarrende emoties zodat er ruimte komt voor het afscheid.
Wordt het een ingetogen, statige of plechtige dienst,
in besloten kring of met alle familie,
vrienden, collega’s erbij.
Wat past bij de ouders, broertjes, zusjes en familie.
Speelt het geloof mee of juist helemaal niet.

 

Ik werk ook samen met:

Uitvaartzorg: Heijting & de Vet

Uitvaartzorg: Sjaardema

 

 

Ank Speelziek telefoon:mobiel 06 28370195