Gelovig- niet gelovig of daar tussenin geloof het of niet,
we krijgen allemaal te maken met klein en groot verdriet.
Hoe kunnen we dat vorm en inhoud geven in een afscheidsceremonie.

De uitvaart van zowel mijn oma als grootpa - Pier zijn voor mij onbewust aanleiding geworden om mij te verdiepen in wat nodig is om goed afscheid te nemen van mensen die je zo dierbaar zijn.

Het werken als spreker bij uitvaarten was voor mij nog niet zo vanzelfsprekend.
Aanvankelijk was ik als de dood voor de dood en liep er met een grote boog omheen.
Tijdens mijn opleiding tot leraar levensbeschouwing kreeg ik de opdracht: Onderzoek het rouwen met kinderen op de basisschool.

Net iets voor mij die niets maar dan ook niets met de dood had.
Toch ben ik eraan begonnen en gaandeweg het onderzoek en het schrijven van mijn eindopdracht werd mijn nieuwsgierigheid alleen maar groter.

Nu kan ik mij geen mooier beroep voorstellen.
Het vak van afscheidsbegeleider is mij op het lijf geschreven.
Mensen in zo’n kwetsbare periode in hun leven te mogen bijstaan is telkens weer bijzonder.
Inmiddels heb ik diverse post HBO opleidingen op het gebeid van rouw en werken met verlies gevolgd.

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.
Maar één, het afstanddoen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.
M. Vasalis 

Mijn manier van werken onderscheidt zich door de passie voor het vak en een hele brede kennis van zaken.
Daarnaast mag tijd geen rol spelen, al zijn we wel aan tijd gebonden.
Ik probeer me zoveel mogelijk te verdiepen in achtergronden en dat wat er gebeurd is.
Ik wil proberen de dingen in het groter perspectief te zien, zonder te oordelen.
Proberen de tijd te nemen en te gebruiken die nodig is.
Elke uitvaart is bijzonder omdat het altijd om een uniek kostbaar mens gaat.
In de loop der jaren waarin ik dit werk doe leer ik er nog steeds bij.
Het volgen van vak gerelateerde opleidingen, workshops en hoorcolleges is een must in dit vak.
Het voortdurend bijhouden van vakliteratuur maar ook opgedane ervaringen, tasten en zoeken zijn van wezenlijk belang om dit werk te doen.
 

Steeds meer uitvaartondernemers maken gebruik van de diensten van een ritueelbegeleider.


Ank Speelziek - telefoon:mobiel 06 28370195